logo-sodertornsmodellen

en innovativ organisationsform för hållbar stadsutveckling

I projektet möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka, utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna

klicka dig vidare till våra resultat

Bina struntar i kommungränser

 

Tidigt skede är A och O – Stärk samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Verktyg för kunskapsbaserat beslutsunderlag

Det är människorna som gör staden

vi jobbar gemensamt för ett hållbart Södertörn

med stöd från Vinnova

Företagslogor_kommunernastopp

nu vill jag veta