Symbol_vit

Södertörnsakademin

Södertörnsakademin

en arena för kunskapsutbyte

Vad det handlar om:

Södertörnsakademin är en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. Samtliga projektparter i Södertörnsmodellen är angelägna om att höja kompetens och fördjupa förståelsen om de utmaningar som vi står inför. I Södertörnsakademin ges en möjlighet för alla att i samverkan med parterna i Södertörnsmodellen driva på utvecklingen mot en mer kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Genom att involvera aktörer både på och utanför Södertörn i en dialog så kan vi stimulera en ökad efterfrågan på hållbara tjänster.

Södertörnsakademin är en arena för att:

  1. Utbyta kunskap och erfarenheter som bidrar till hållbar stadsutveckling och som synliggör och medvetandegör behov hos aktörer inom samhällsbyggnad.
  2. Kommunicera, sprida och föra en dialog om framtagna lösningar, idé- och affärskoncept.

 

Vad som kommer hända:

Södertörnsakademin består av fyra delar:

  1. Seminarium som skapar intresse för utvecklingen på Södertörn, med utgångspunkt i lokala behov.
  2. Tematiska workshops som skapar fördjupad dialog kring konkreta behov och lösningar.
  3. Systematisk uppföljning av de idéer som uppstår i samband med genomförda workshops.
  4. Marknadsföring och spridning av Södertörnsmodellens affärskoncept och resultat, via media och relevanta forum för hållbar stadsutveckling.

Kontakt

Vill du delta i Södertörnsakademin? Hör av dig till oss!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Events inom Södertörnsakademin kommer att publiceras här!