Symbol_vit

Södertörnsakademin

en arena för kunskapsutbyte

Events inom Södertörnsakademin hittar du nedan:

Slutkonferens den 27 maj

Välkommen på vår slutkonferens!

Tid: 27 maj 2019, kl. 09:30 (programstart kl. 10:00) – 16.00.

Plats: Münchenbryggeriet. Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm.

Mat och dryck: Lunch och fika ingår.

Anmälan: Senast 10 maj på https://sodertornsmodellen.confetti.events

Deltagandet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras 500 kr. 

Läs mer under Aktuellt här >>

Läs referat och se presentationer här >>

Ladda ner inbjudan som PDF >>

Frågor om konferensen: Jennie Pettersson, programansvarig. 070-538 08 43, jennie.pettersson@scap.se

 


Värdeskapande stadsutveckling – förmiddag med Södertörnsakademin den 15 februari

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling.

Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojek.

Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen.

Se programmet och anmäl dig här >>

 


Kunskapsdriven stadsutveckling 5 december i Fittja

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling.

Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna?

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling den 5 december i Fittja. Under dagen diskuterar vi utmaningar och möjligheter utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om seminariet här >>

 


Medskapande stadsutveckling på Mångkulturellt centrum i Fittja den 26 september 2018

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på medskapande stadsutveckling.

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling.

Läs mer om seminariet här >>

Vad det handlar om:

Södertörnsakademin är en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. Samtliga projektparter i Södertörnsmodellen är angelägna om att höja kompetens och fördjupa förståelsen om de utmaningar som vi står inför. I Södertörnsakademin ges en möjlighet för alla att i samverkan med parterna i Södertörnsmodellen driva på utvecklingen mot en mer kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Genom att involvera aktörer både på och utanför Södertörn i en dialog så kan vi stimulera en ökad efterfrågan på hållbara tjänster.

Södertörnsakademin är en arena för att:

  1. Utbyta kunskap och erfarenheter som bidrar till hållbar stadsutveckling och som synliggör och medvetandegör behov hos aktörer inom samhällsbyggnad.
  2. Kommunicera, sprida och föra en dialog om framtagna lösningar, idé- och affärskoncept.

 

Vad som kommer hända:

Södertörnsakademin består av fyra delar:

  1. Seminarium som skapar intresse för utvecklingen på Södertörn, med utgångspunkt i lokala behov.
  2. Tematiska workshops som skapar fördjupad dialog kring konkreta behov och lösningar.
  3. Systematisk uppföljning av de idéer som uppstår i samband med genomförda workshops.
  4. Marknadsföring och spridning av Södertörnsmodellens affärskoncept och resultat, via media och relevanta forum för hållbar stadsutveckling.

Kontakt

Vill du delta i Södertörnsakademin? Hör av dig till oss!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.