Symbol_vit

Södertörnsakademin

En arena för kunskapsutbyte

Genomförda aktiviteter inom Södertörnsakademin

Södertörnsmodellen slutkonferens den 27 maj, 2019

Projektets slutkonferens hölls den 27:e maj 2019 i form av en heldagskonferens på Münchenbryggeriet i Stockholm. Cirka 170 personer deltog från kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och andra organisationer. Konferensen kombinerade plenarsessioner kring medskapande och samverkan med parallellsessioner på temat kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Läs referat och se presentationer här >>


Värdeskapande stadsutveckling – förmiddag med Södertörnsakademin den 15 februari

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling.

Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojek.

Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om seminariet här >>


Kunskapsdriven stadsutveckling 5 december i Fittja

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling.

Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna?

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling den 5 december i Fittja. Under dagen diskuterar vi utmaningar och möjligheter utifrån pågående stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om seminariet här >>


Medskapande stadsutveckling på Mångkulturellt centrum i Fittja den 26 september 2018

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på medskapande stadsutveckling.

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling.

Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling.

Läs mer om seminariet här >>

Vad det handlar om:

Södertörnsakademin har varit en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. Samtliga projektparter i Södertörnsmodellen var angelägna om att höja kompetens och fördjupa förståelsen om de utmaningar som vi står inför. I Södertörnsakademin gav en möjlighet för alla att i samverkan med parterna i Södertörnsmodellen driva på utvecklingen mot en mer kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Genom att involvera aktörer både på och utanför Södertörn i en dialog har Södertörnsakademin stimulerat en ökad efterfrågan på hållbara tjänster.

Södertörnsakademin har varit en arena för att:

  1. Utbyta kunskap och erfarenheter som bidrar till hållbar stadsutveckling och som synliggör och medvetandegör behov hos aktörer inom samhällsbyggnad.
  2. Kommunicera, sprida och föra en dialog om framtagna lösningar, idé- och affärskoncept.

 

Så har Södertörnsakademin fungerat

Södertörnsakademins fyra delar:

  1. Seminarium som skapar intresse för utvecklingen på Södertörn, med utgångspunkt i lokala behov.
  2. Tematiska workshops som skapar fördjupad dialog kring konkreta behov och lösningar.
  3. Systematisk uppföljning av de idéer som uppstår i samband med genomförda workshops.
  4. Marknadsföring och spridning av Södertörnsmodellens affärskoncept och resultat, via media och relevanta forum för hållbar stadsutveckling.