Kategori: aktuellt

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling. Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling. Läs mer…

mars 7, 2018 Ellen No comments exist

Nya möjligheter att visualisera komplex regional statistik – det är ett av de främsta skälen till att tillväxt- och regionplaneförvaltningen blivit ny part i stadsutvecklingsprojektet Södertörnsmodellen. – För att kunna fatta rätt beslut krävs kunskap. Vi kan bidra med det när vi förser regionens aktörer med statistik och data. Genom Södertörnsmodellen får vi nya möjligheter…

mars 7, 2018 Ellen No comments exist

Under Plattformsdagarna 2017 i Göteborg presenterades Södertörnsmodellens analysverktyg för hållbar stadsutveckling, Södertörnsanalysen. I samband med Plattformsdagarna har vi även glädjen att meddela att Göteborgsregionens kommunalförbund blir ny part i Södertörnsmodellen. Södertörnsmodellens syfte är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga…

mars 2, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Södertörnsmodellen ett gott exempel på hållbar stadsutveckling I december medverkade flera representanter ur Södertörnsmodellen när Boverket anordnade vad som visade sig vara den sista samlingen för Plattform för hållbar stadsutveckling. Vi visade upp Södertörnsanalysen och fick chansen att träffa nya kontakter. Monica von Schmalensee, mötets key note speaker, lyfte fram Södertörnsmodellen som ett intressant exempel på…

juni 15, 2017 sodertornsmodellen.se No comments exist

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner. Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom…

november 22, 2016 sodertornsmodellen.se No comments exist

Hur bygger vi en stad vi vill bo och leva i? I projektet Södertörnsmodellen har några av Södertörnskommunerna under tre års tid samverkat med akademin och näringslivet för att ta fram nya och innovativa lösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Under den här dagen får du inblick i projektets resultat och konkreta tips som…