Kategori: aktuellt

april 1, 2019 sodertornsmodellen.se No comments exist

När vi planerar och bygger våra samhällen gör vi det tillsammans och med en gemensam vision om hållbar utveckling. Nu delar vi i Södertörnsmodellen med oss av våra erfarenheter och visar hur ni kan göra.  Välkommen på vår slutkonferens! Tid: 27 maj 2019, kl. 09:30 (programstart kl. 10:00) – 16.00.  Plats: Münchenbryggeriet. Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm. Mat och…

mars 1, 2019 sodertornsmodellen.se No comments exist

­Värdeskapande stadsutveckling–­ ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt. Referat Södertörnsakademin 15 februari 9-12Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja Halvdagsprogrammet inleddes med ett kort välkomnande av Södertörnsmodellens projektledare Lise-Lott Larsson Kolessar från White Arkitekter. Lise-Lott presenterade dagen och syftet med Södertörnsmodellen och Södertörnsakademin, ­nämligen att bidra till en omställning till ekonomiskt,…

februari 14, 2019 sodertornsmodellen.se No comments exist

Förmiddag med Södertörnsakademin den 15 februari. Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling. Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojek. Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs…

december 17, 2018 sodertornsmodellen.se 1 comment

Södertörnsakademin 5 december 2018. Vad är kunskapsdriven stadsutveckling och hur kan vi bäst ta vara på och hantera all den data och information som vi har tillgång till? Det är frågor som Södertörnsakademin bjöd in till diskussion om. Frågorna diskuterades i december då Södertörnsakademin arrangerade ett välbesökt seminarium med representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället och…

december 4, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Lise-Lott Larsson Kolessar, Sustainability Strategist på White Arkitekter och Project Manager för Södertörnsmodellen kommer att prata om Södertörnsmodellen under frukosteventet Share, Mingle & Inspire på tema ”Improving the system for sustainable development” som Openlab arrangerar den 12 december kl. 8.30-10.00 på Valhallavägen 79 i Stockholm. Mer information om eventet och anmälan finns här >>

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling. Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte…

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Södertörnsmodellen omnämns i Glokala Sveriges senaste nyhetsbrev. Läs nyhetsbrevet här >>   Glokala Sverige är ett projekt syftat på att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet startades under 2018 av FN-förbundet i samverkan med SKL och sju pilotdeltagare: kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland….

november 28, 2018 sodertornsmodellen.se No comments exist

Gemenskapen stärks, trivseln ökar och områdena blir tryggare. Så utvecklas samhällen och städer där de boende tillsammans med lokala aktörer får forma områdets utveckling. Under en septemberförmiddag samlade Södertörnsakademin ett 70-tal representanter från akademin, näringslivet, civilsamhället, kommun och politiken i Mångkulturellt centrum i Fittja för att söka svar på framgångsfaktorerna bakom medskapande stadsutveckling. Läs mer…

mars 7, 2018 Ellen No comments exist

Nya möjligheter att visualisera komplex regional statistik – det är ett av de främsta skälen till att tillväxt- och regionplaneförvaltningen blivit ny part i stadsutvecklingsprojektet Södertörnsmodellen. – För att kunna fatta rätt beslut krävs kunskap. Vi kan bidra med det när vi förser regionens aktörer med statistik och data. Genom Södertörnsmodellen får vi nya möjligheter…

mars 7, 2018 Ellen No comments exist

Under Plattformsdagarna 2017 i Göteborg presenterades Södertörnsmodellens analysverktyg för hållbar stadsutveckling, Södertörnsanalysen. I samband med Plattformsdagarna har vi även glädjen att meddela att Göteborgsregionens kommunalförbund blir ny part i Södertörnsmodellen. Södertörnsmodellens syfte är att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga…